شناسنامه جهـــــــــانگـــــرد
 
نام جهـــــــــانگـــــرد
تماس با من
جنسیت مرد
سن 38
درباره من جهانگردی را با ایرانگردی شروع کنیم تچر tachar نام یکی از کاخهای تخت جمشید است و این کاخ زیبا کاخ خصوصی داریوش بوده و به علت پنجره هائی که به سمت نور دارد به این نام مشهور شده است به معنای کاخ زمستانی می باشد.

کشور ایران  
شهر

تحصیلات  
شغل  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها